Co udává parametr krytí IP?

Parametr krytí IP obecně udává odolnost elektrospotřebiče proti vniknutí cizího tělesa (např. prstu, šroubováku, prachu) a vniknutí kapaliny (např. vody). IP krytí  tvoří kód. Jedná se o dvouciferné označení. První číslo udává ochranu před nebezpečným dotykem a před vniknutím cizích předmětů. Druhé číslo je stupeň krytí před vniknutím kapaliny. Nejvyšší stupeň IP ochrany je IP69. Stupeň krytí ovšem nijak nezohledňuje působení agresivních prostředí. Jsou-li v prostředí kam plánujete instalaci, agresivní složky, vždy s námi konzultujte vhodnost použití vybraného zařízení.

 

IP krytí tabulka

Stupně krytí před nebezpečným dotykem a vniknutí cizích předmětů (první číslice)

stupeň nebezpečným dotykem vniknutím cizích předmětů
IP 0x bez ochrany bez ochrany
IP 1x dlaní velkých
IP 2x (IPxxB)   prstem malých
IP 3x nástrojem (>2,5 mm) drobných
IP 4x (IPxxD) nástrojem, drátem (>1 mm) velmi drobných
IP 5x jakoukoliv pomůckou prachu částečně
IP 6x jakoukoliv pomůckou prachu úplně

 

Stupně krytí IP před vniknutím kapaliny (druhá číslice)

stupeň   vniknutím vody (specifikace IPX)
IP x0 Bez ochrany
IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut.
IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu.
IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut.
IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.
IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x6 Chráněno proti vlnobití. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry.
IP x7 Chráněno proti ponoření do vody. Ponoření na 30 minut do hloubky 1 metr.
IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení.
IP x9 Chráněno proti tlakové vodě (WAP)

 

Stupeň krytí v příkladech

Na níže uvedených příkladech zkusíme vysvětlit, co jednotlivé číselné kombinace znamenají? Především se zaměřujeme na Třídu krytí ve vztahu ke svítidlům a elektrozařízení.

  • Stupeň krytí IP20 - Je jen velice slabou ochranou před vniknutím cizích částic, proti vlhkosti není přístroj chráněn vůbec.
  • Stupeň krytí IP44 - Poskytuje základní ochranu pro použití zařízení ve venkovních prostorech. Zařízení je chráněno proti stříkající vodě v množství 10 litrů za minutu po dobu nejméně 5 minut. Odolnost proti vniknutí velmi jemných předmětů.
  • Stupeň krytí IP65 -  Je solidní ochranou pro vlhké prostředí. Ochrání světelný zdroj nebo elektrozařízení proti tryskající vodě po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. Absolutní odolnost proti vniknutí prachu a nebezpečnému dotyku všeho druhu.
  • Stupeň krytí IP67 - Zajišťuje voděodolnost při ponoření do hloubky 1 metr po dobu 30 min. Zdroj osvětlení je chráněn i před vniknutím prachu a nebezpečným dotykem. Tento stupeň krytí je vhodný pro venkovní použití včetně zhoršených povětrnostních podmínek.
  • Stupeň krytí IP68 - Umožňuje i delší potopení zdroje světla do hloubky 1 metr. Samozřejmostí je ochrana proti vniknutí prachu a nebezpečnému dotyku všeho druhu.

Jaký stupeň IP krytí zvolit při výběru svítidel a elektro zařízení?

Především závisí na tom kde budou svítidla, ledkové pásky, LED zdroje nebo další komponenty používány. Je třeba zvážit zda mohou přijít do kontaktu s vlhkostí, vodou, zvýšenou prašností. Další možností kterou je třeba vzít v potaz je zda hrozí neodborná manipulace se zvolenými zdroji osvětlení. Pokud například hrozí, že by se zařízením nebo svítidlem kdokoliv neodborně manipuloval, ať již pouze ze zvědavosti nebo za nějakým účelem doporučujeme vždy zvolit vyšší třídu krytí pro lepší ochranu.

#zavolejte#