Revize elektroinstalace

Děkujeme za váš zájem provedení revize elektroinstalace. Z důvodu vytížení našeho realizačního týmu nabízíme níže uvedené činnosti pouze v souvislosti s provedenou elektroinstalací.

Jsme spolehlivým partnerem pro veškeré revize elektroinstalace. Ty se týkají především novostaveb, rekonstrukcí nemovitostí nebo komerčních prostor. Revize elektroinstalace provádíme podle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6 ed.2 kde je přesně stanoven průběh revize, v jakém pořadí mají být jednotlivé úkony prováděny i jak má výsledná revizní zpráva elektro vypadat.

Obecně lze říci, že revize elektro se skládá stavu z hlediska bezpečnosti, prohlídky, měření a zkoušení příslušného elektrického zařízení a vypracování revizní zprávy. Z uvedeného vyplívá, že běžný elektrikář revize neprovede. Je zapotřebí revizního technika v oboru elektro. Na základě popsaného poskytujeme revizní služby:

  • Výchozí revize elektro
  • Pravidelná revize elektroinstalace
  • Mimořádná revize elektroinstalace
  • Revize hromosvodu
  • Revize elektrospotřebičů a revize elektro nářadí

Nejvíce poptávanými typy revizí jsou:

  • Revize elektroinstalace domu
  • Revize elektroinstalace v bytě
  • Revize elektrospotřebičů
  • Revize ručního nářadí

Revize elektroinstalace je soubor úkonů, na jeho konci dojde revizním technikem k posouzení zda je či není předmětná instalace elektrických rozvodů nebo spotřebičů schopná provozu a to především z hlediska bezpečnosti. Nechceme vzbuzovat obavy, ale nesplněním povinností se odpovědná osoba vystavuje postihům ze strany stáních orgánů, ale především krácení pojistného plnění ze strany pojišťoven při pojistné události.

Revize elektro Praha a Středočeský kraj

Jsme firma situovaná v Praze. Nejblíže to tedy přirozeně máme k zákazníkům z hlavního města a nejbližšího okolí. V případě rozsáhlých projektů spojených například montáží elektroinstalace jsme připraveni naše služby poskytovat v rámci celé ČR.

Zajistíme opravy po revizi

Náš tým elektrikářů provádějící elektroinstalace je odborně proškolen, splňuje potřebné vyhlášky a je připraven zajistit opravy případných nedostatků vyplývajících z revizní zprávy elektro zařízení.

 

#zavolejte#

 

Těšíme se na vaši poptávku, tým Luxifer | LXF.cz