Jak zapojit světlo na dva dráty nebo vodiče?

Náš odborný článek řeší problematiku jak zapojit světlo na dva dráty, nebo chcete-li dva elektrické vodiče. Jedná se o problematiku, se kterou se setkáte zejména při příležitosti připojení svítidel ke starým elektrickým rozvodům a elektroinstalacím. Podobně jako u všech zapojení elektrických zařízení a připojení osvětlení na dva vodiče by měla tento úkon provádět kvalifikovaná osoba v podobě elektrikáře s vyhláškou NV 194//2022. V případě, že to ze závažného důvodu není možné, pomůže vám náš článek obecnými radami a doporučeními.

V případě že zakoupíte nová svítidla v podobě stropních lustrů, nástěnných svítidel nebo venkovních světel setkáte se možností jejich zapojení pomocí tří vodičů. Všechny barevně odlišené kabely mají svůj význam:

  • Hnědý / černý kabel - fázový vodič (L)
  • Modrý kabel - nulový vodič (N)
  • Žlutozelený kabel - ochranný zemnící vodič (PE)

Oproti tomu elektroinstalace především ve starších objektech nabízí pouze vodiče dva:  L (značí fázový vodič) a N (nulový vodič). Zapojení světla 2 dráty může být pro méně odborné nadšence trochu matoucí. Nicméně řešení tohoto technického problému je jednoduché.

Zapojení světla 2 dráty

1. Bezpečnost a příprava před zapojením světla

Zapojení světla bez uzemnění na dva vodiče je elektrikářská práce, u které doporučujeme provést přípravu s ohlédnutím zvýšenou na bezpečnost práce.

  • Před zahájením práce vypněte jističe patřičného elektrického okruhu
  • Elektrikářskou zkoušečkou ověřte vypnutí

2. Zapojení světla 2 dráty - jak na to?

Při zapojení budeme postupovat následovně. Ze stropu, stěny nebo podlahy máme k dispozici pouze dva vodiče  L (značí fázový vodič) a N (nulový vodič). Vybrané svítidlo začneme připojovat tímto způsobem:

  • L - fázový vodič svítidla připojíme k  fázovému vodiči elektrického vedení
  • N - následně k sobě připojte nulové vodiče svítidla a elektrického vedení
  • P - žlutozelený ochranný vodič svítidla důkladně zaizolujeme, aby nezkratoval dotykem s ostatními vodiči.

Pro prodloužení nebo záměnu vodičů svítidel můžete využít také textilní kabely 2x 0,75mm nebo 3x 0,75mm, které mají vysokou produktovou kvalitu a design. 

3. Spojování kabelů

Obvykle se elektrické vodiče ke svítidlu spojují pomocí izolační svorky nebo spojky. Tento elektroinstalační materiál zabrání nežádoucímu dotyku vodičů s nekrytými vodivými částmi. Zároveň vám usnadní práci a ušetří čas spojený s montáží svítidel.

#zavolejte#