Jaký kabel na světla a pro výrobu svítidel?

Naše komponenty pro výrobu svítidel zahrnují textilní kabely v největší produktové nabídce na trhu. Kabely dělíme podle vzoru, barvy a průměru vodičů na:

  • 2x 0,75mm
  • 3x 0,75mm 
  • 3x 1,5mm

Naše orientační tabulka vám může být nápomocna při výběru vhodného průměru vodiče. Znázorňuje doporučení maximálního zatížení v Ampérech (A) a ve Wattech (W) pro napětí 230V. Zároveň je v tabulce uvedeno jakým jističem by měl být vybraný průřez kabelu jištěn. Reálné hodnoty se mohou lišit v závislosti na umístění kabelu (volně vedený, zazděný, v ochranné trubce - husí krk apod.) a na dalších faktorech jako je celkový příkon svítidel nebo materiál, ve kterém jsou kabely uloženy.

Průřez jádra [mm²] A2
max. proud [A]
Příkon
[kW]
A2
jištění [A]
0,34 4,5 1 -
0,5 7 1,6 -
0,75 9 2 -
1 11 2,5 6
1,5 15 3,4 10
2,5 20 4,6 16
4 25 5,7 20

Jaké je naše doporučení ohledně výběru dvoužilového 2x0,75mm nebo trojžilového 3x0,75mm kabelu?

Setkáváme se s dotazy jaký kabel zvolit pro výrobu svítidel. První otázkou, kterou řada našich zákazníků řeší je zda použít dvoužilový kabel (například 2x 0,75mm) nebo trojžilový kabel (například 3x 0,75mm). V tomto případě platí doporučení:

  • Dvojžilovým (například 2x 0,75mm) kabelem je možné připojit svítidlo Třídy ochrany II. Tj. svítidlo s dvojitou, nebo zesílenou izolací neobsahující neživé části, u kterých by hrozilo nebezpečí zasažení el. proudem. Zjednodušeně řečeno, nemá viditelné kovové části, na kterých by dotykem mohlo dojít k úrazu el. proudem. Takové svítidlo ani nemá svorku pro připojení třetího, ochranného vodiče. Jedná se o zapojení světla bez uzemnění. Přidáváme také odpověď na otázku jak zapojit světlo na 2 dráty (vodiče):

Zapojení svítidla 2-žilově

  • Třížilovým kabelem je nutné připojit svítidla nesplňující Třídu ochrany II. U těchto svítidel je ochrana před úrazem elektrickým proudem zajištěna základní izolací a spojením neživých částí spotřebiče s ochranným vodičem sítě. Zjednodušeně řečeno u těchto svítidel je možné se dotknout kovových částí. Ty jsou spojeny s třetím, ochranným vodičem a tím je zajištěna jejich ochrana. Přidáváme také odpověď na otázku jak zapojit světlo na 3 dráty (vodiče):

Zapojení svítidla 3-žilově

Pro jaký účel doporučujeme kabely 3x 1,5mm?

Obecně platí, že ve vnitřních rozvodech musí být oddělený N a PE vodič (modrý a žlutozelený). Z tohoto doporučení vyplývají třívodičové kabely pro jednofázové spotřebiče (na 230V) jako jednoznačná volba. Obecné doporučení zní, že pro světelné okruhy se používají vodiče Cu 3x 1,5mm s jištěním 6 - 10A. 

Textilní kabely 3x 1,5mm lze využít i pro zásuvky a zásuvkové okruhy za předpokladu, že budou jištěny 10A jističem. Toto řešení je možné aplikovat na samostatné zásuvky speciálně určené pro konkrétní spotřebič kterému 10A a méně postačuje. Například se může jednat o samostatnou zásuvku pro lednici, troubu, počítač, čerpadlo, atd. Kabel 3x 1,5mm nedoporučujeme pro univerzální zásuvky a zásuvkové okruhy.

Pro jaký účel doporučujeme kabely 3x 2,5mm?

Pro zásuvkové elektrické okruhy platí doporučení s využitím vodiče Cu 3x 2,5mm a jištění 16A jističem. Textilní kabely o průměru 2,5mm aktuálně nejsou v naší produktové nabídce, ale můžeme nabídnout uložení těchto kabelů do plastových ohebných trubek. Opletené husí krky umožňují povrchové vedení kabelů mimořádně estetickou formou.

#zavolejte#