Propojení Wifi routeru a LED přijímače

LED přijímač (kontroler) je možno ovládat buď pomocí RF ovladače, nebo prostřednictvím WiFi společně s vaším mobilním telefonem.  

Propojení jednoho LED přijímače s mobilním telefonem

 1. K ovládání LED osvětlení slouží aplikace EasyLigthing, kterou je nutné nainstalovat do vašeho mobilního telefonu. (aplikace je kompatibilní s Android i iPhone)
 2. Připojte LED přijímač (kontroler) k napájení a k LED pásku.
 3. Po instalaci aplikace do vašeho mobilního telefonu zapněte připojení k WiFi (pokud již není zapnuto). Objeví se nová síť EasyLighting.
 4. Navažte spojení mezi vaším mobilním telefonem a WiFi sítí EasyLighting (heslo je uvedeno v dokumentaci k zařízení)
 5. Jakmile je spojení navázáno, můžeme přejít ke konfiguraci LED přijímače.
 6. Na LED přijímači je potřeba stisknout tlačítko learning switch a následně v aplikaci mobilního telefonu vybrat jednu z místností, ke které chcete ovládání spárovat.
 7. Pak se musíte v aplikaci vrátit a vybrat správný typ kolečka pro ovládání s ohledem na typ LED pásku, který chcete ovládat (RGB / jednobarevný) - výběr provedete jedním kliknutím na kolečko - po kliknutí na vybrané kolečko LED pásek blikne a tím je nastavení dokončeno.

 

Propojení více LED přijímačů s mobilním telefonem

 1. K ovládání LED osvětlení slouží aplikace EasyLigthing, kterou je nutné nainstalovat do vašeho mobilního telefonu. (aplikace je kompatibilní s Android i iPhone)
 2. Připojte LED přijímače (kontrolery) k napájení a k LED páskům.
 3. Při použití více kontrolerů je potřeba instalovat také pomocnou jednotku (WiFi/RF převodník)
 4. Maximální počet okruhů se samostatnými LED přijímači je 8.
 5. Zapojte WiFi/RF převodník a všechny LED přijímače pro všechny LED okruhy.
 6. Po instalaci aplikace do vašeho mobilního telefonu zapněte WiFi (pokud již není zapnuta) a proveďte připojení k síti WiFi/RF převodníku. POZOR! Připojení musí být k WiFi/RF převodníku, ne k jednotlivým LED přijímačům.
 7. Navažte spojení mezi vaším mobilním telefonem a WiFi/RF převodníkem (heslo je uvedeno v dokumentaci k zařízení)
 8. Jakmile je spojení navázáno, můžeme přejít ke konfiguraci jednotlivých LED přijímačů.
 9. Na LED přijímači je potřeba stisknout tlačítko learning switch a následně v aplikaci mobilního telefonu vybrat jednu z místností, ke které chcete ovládání spárovat.
 10. Pak se musíte v aplikaci vrátit a vybrat správný typ kolečka pro ovládání s ohledem na typ LED pásku, který chcete ovládat (RGB / jednobarevný) - výběr provedete jedním kliknutím na kolečko - po kliknutí na vybrané kolečko LED pásek blikne a tím je nastavení dokončeno.
 11. Postup opakujte pro všechny LED přijímače (okruhy nebo místnosti).

  

 Propojení více LED přijímačů s mobilním telefonem a domácí WiFi

 1. Pokud stále nechcete přepínat mezi vaším domácím WiFi routerem a WiFi/RF převodníkem, je možné tyto zařízení propojit.
 2. Pomocí kabelu (RJ-45) propojte váš domácí WiFi router s WiFi/RF převodníkem. Díky tomu přebere WiFi/RF převodník fukci připojení k Internetu a vy budete moci pohodlně využívat datové připojení k Internetu a zároveň budete moci ovládat vaše osvětlení
 3. WiFi síť ke které musíte být připojeni bude síť WiFi/RF převodník.

 

Pokud si nejste jisti se zapojením  LED přijímače nebo WiFi/RF převodníku, neváhejte nás kontaktovat, velmi rádi vám poradíme.

#zavolejte#