Proudové a napěťové LED pásky

Existují dva typy LED pásků z pohledu napájení:

  • Napěťové LED pásky
  • Proudové LED pásky 

 

Napěťové LED pásky

Napěťové LED pásky jsou stále nejznámějším typem LED pásků. Pokud výrobce nebo prodejce neudává jinak, můžete se spolehnout na to, že LED pásek který kupujete, je napěťový. Co znamená, že je LED pásek napěťový?

Napěťový LED pásek disponuje srážecími (ochrannými) odpory a je uzpůsoben pro napájení zdrojem konstantního stejnosměrného napětí 12V nebo 24V. Díky tomu je napěťový LED pásek velmi univerzální ve svém použití. Lze jej libovolně zkracovat bez potřeby měnit sílu LED zdroje.

Proudové LED pásky

Proudové LED pásky jsou efektivnější, v porovnání s napěťovými LED pásky se proudové LED pásky snaží eliminovat ztráty na předřadných odporech tím, že srážecí (ochranné) odpory nepoužívají a pro napájení se používá správně dimenzovaný zdroj konstantního proudu. Toto řešení přináší proudovým LED páskům větší účinnost při menším zahřívání LED pásku jako celku.

Dalším pozitivem je, že dle volby vstupního proudu můžeme ovlivňovat světelný tok a účinnost pásku. To znamená, že u proudového pásku není měrný světelný tok konstantní, ale mění se dle použitého spínaného zdroje v určitém provozním rozmezí. 

Nevýhoda proti napěťovým LED páskům je v tom, že při výrazném zkracování LED pásku je potřeba také vyměnit LED zdroj za odpovídající výkonu nové délky pásku.

V případě, že by jste v oblasti použití a instalace LED pásků měli jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Velmi rádi vám poradíme s vhodným řešení pro vás.

led_pasek

#zavolejte#