Jak vybrat zdroj pro LED pásek?

Osvětlení napěťovými LED pásky s rezistory je dnes velmi oblíbeným typem moderního osvětlení s vysokou mírou individualizace. K napájení LED pásků je třeba stejnosměrné napětí 12V nebo 24V. Toto napětí nejlépe poskytnou spínané LED zdroje. Výběr vhodného LED zdroje je důležitý z pohledu dlouhodobé spolehlivosti osvětlení. Do vhodnosti výběru zasahují také technické vlastnosti, posouzení vhodnosti umístění a funkce jako například stmívání LED pásků. Spínané zdroje v naší nabídce zastoupeny mnoha modely s různými parametry. 

Kde bude LED zdroj umístěn?

Tato velmi důležitá otázka by měla padnout pokaždé. Na trhu a v naší nabídce jsou napájecí zdroje pro LED pásky zastoupeny modely pro montáž do vnitřních prostor, do prašných a vlhkých prostor se zvýšenou třídou krytí a také s montáží na DIN lištu do elektrického rozvaděče. V případě zdrojů pro vnitřní použití je ještě dobré zmínit, že jen některé LED zdroje splňují normy pro montáž do nábytku a na jinak běžně hořlavý povrch. Obecně také platí, že jen některé zdroje mohou být volně ležící a jiné jsou určeny k zabudování do svítidel, kazetových stropů nebo elektroinstalačních krabic.

vnitřnívnitřní-posvoděodolný_3DIN lišta

Jaké výstupní napájení LED zdroje zvolit?

V tomto případě hraje roli především rozsah osvětlení a velikost projektu. Pro menší instalace ledkových pásků a vzdáleností mezi páskou a zdrojem je vhodný jak 12V zdroj tak 24V varianta. U rozsáhlejších projektů doporučujeme použití 24V zdroje a LED pásky. Proudové zatížení celého svítidla se sníží o polovinu. To má pozitivní vliv na úbytek napětí na napájecím vodiči a LED pásce. Sníží se také zahřívání a provozní teplota LED pásky. Ve výběru vám může pomoci článek Jak vybrat napájení LED pásků 12V nebo 24V?

Jaké zdroje zvolit pro stmívání led pásků?

Nutno podotknout, že zvolit vhodný spínaný zdroj pro stmívání LED pásků je vždy souhra více faktorů. Především LED ovladače a zdroje. Při nesouladu těchto prvků dochází k nechtěným jevům jako jsou:

  • Mrtvé řízení - Při pokusu o řízení jasu LED nedochází k očekávané odezvě
  • Skokové zhasnutí - Při jemné regulaci jasu LED neočekávaně zhasnou
  • Blikání - Nepatrné rychlé změny svítivosti
  • Krokování jasu - Při řízení jasu LED jsou patrné kroky změny
  • Pískání zdroje - Spínané zdroje mohou při stmívání PWM modulací vydávat rušivý zvuk jako je pískání nebo bzučení. K tomuto jevu dochází z důvodu useknutí sinusoidy při stmívání. Zdroj i stmívač pracují na určitých frekvencích. Pokud dojde k vazbám a vzájemnému rušení, rozkmitají cívky ve zdroji nebo v LED ovladači a ty mají za následek uvedený rušivý efekt. Některé dražší zdroje mají cívky zalité speciální hmotou, aby se tomuto jevu zabránilo.

V našem sortimentu naleznete zdroje určené pro stmívání s LED ovladači SUNRICHER. Kompatibilitu těchto prvků vždy testujeme. Speciální nabídkou jsou zdroje MEANWELL s výstupem PWM. Tyto zdroje odstraňují většinu popsaných nežádoucích jevů.

Mean-well_PWM

Jaké jsou další způsoby pro ovládání výstupního napětí LED zdroje a stmívání? 

LED zdroje mohou být vybaveny možností pro ovládání výstupního napětí pomocí řídících signálů. Opadá tak použití LED ovladače. Obvyklé jsou spínané zdroje s řízením pomocí signálu DALI nebo 0/1-10V.

Jak vypočítat výkon a rezervu zdroje?

Při trvalém provozu spínaných zdrojů je maximální doporučené zatížení min. o 20% menší, než je hodnota zdroje. Výkon napájecího zdroje pro běžné napěťové LED pásky vypočítáme jednoduše dle následujícího vzorce:

Délka LED pásku [m] * Příkon LED pásku [W/m] * 1,2 = Min. výkon zdroje [W]

Tímto jednoduchým výpočtem spočítáme potřebný minimální výkon zdroje. Teď již stačí zvolit zdroj nejbližšího vyššího výkonu, než je výsledek. 

Příklad výpočtu potřebného výkonu zdroje:

Chceme-li použít LED pásek V-TAC VT-5-120 12W s příkonem 12 W/m v délce 3,2 metru, výkon vhodného zdroje vypočítáme:

Délka LED pásku [m] * Příkon LED pásku [W/m] * 1,2 = Min. výkon zdroje [W]

po dosazení do vzorce:

3,2m * 12W/m * 1,2 = 46,08W

Tento výsledek udává, jaký nejslabší zdroj lze na pásek s příkonem 12 W/m a délkou 3,2 m použít. V praxi to pak znamená, že musíme použít minimálně nejbližší silnější zdroj, než je výsledek výpočtu. Což by byl v tomto případě LED zdroj s příkonem 50 W.

Jaké funkce přináší moderní spínané zdroje?

Moderní zdroje k napájení LED pásků přináší zejména tyto funkce:

  • SCP (short circuit protection) - Ochrana proti zkratu na výstupu
  • OVP (overvoltage) - Ochrana proti přepětí na výstupu
  • OTP (overtemp) - Ochrana proti tepelnému přetížení

Funkce ochrany LED zdroje fungují na principu:

  • Auto Recovery - Obnova funkcí zdroje po odstranění příčiny sepnutí ochrany zdroje
  • Repower to ON - Zdroj zůstává v ochranném režimu i po odstranění příčiny sepnutí ochrany. Pro obnovu funkcí je zdroj  nutné vypnout od napájení 230V a po časové prodlevě opět připojit

Jaké výhody přináší možnost regulace výstupního napětí LED zdroje potenciometrem?

Možnost nastavení výstupního napětí manuálně pomocí potenciometru je možná pouze u vybraných LED zdrojů. Probíhá obvykle v rozmezí ±10-15% (v závislosti na konkrétním typu zdroje). Jedná se o velmi užitečnou funkci u rozsáhlých instalací osvětlení pomocí LED pásků. Vzdálenost mezi zdrojem a LED páskem bývá v řádech několika desítek metrů. Na vodičích při těchto vzdálenostech dochází k úbytku napětí. Pokles napájecího napětí pro LED pásek má za následek úbytek svítivosti. Tento nežádoucí efekt lze eliminovat zvýšením výstupního napětí na LED zdroji. Doporučujeme uvedené zvýšení výstupního napětí, úbytek napětí na trase a požadovanou úroveň napájecího napětí pro LED pásek podpořit měřením na měřícím přístroji.

Pokud si s výběrem zdroje pro váš LED pásek nejste jisti, neváhejte nás kontaktovat, rádi vám s výběrem pomůžeme.

#zavolejte#