Jak vybrat napájení LED pásků 12V nebo 24V?

Přemýšlíte o nové instalaci LED osvětlení a nevíte, zda se rozhodnout pro 12V nebo 24V rozvod. Připravili jsme pro vás seznam základních faktorů, které by jste měli vzít v úvahu při vašem rozhodování. 
 

LED-12V-24V

Délka použitých vodičů

Délka vodičů od LED zdroje k LED svítidlu může být někdy v řádech několika metrů. Obecně bychom doporučili následující:

  • Délka vodiče mezi LED zdrojem a LED páskem (LED osvětlením) je kratší než 10m - můžete použít 12V komponenty
  • Délka vodiče mezi LED zdrojem a LED páskem (LED osvětlením) je delší než 10m - použijte 24V komponenty

Důvodem je to, že při 12V dochází k velkému úbytku napětí na vodiči, tomu se dá částečně přecházet vhodným průřezem vodiče, ale problém to neřeší, pouze snižuje jeho dopad. 

Délka LED pásku od napájecího bodu

Rozdíl je také v délce LED pásku od místa připojení napájecích vodičů (kabelu) bez viditelného úbytku jasu. Při průchodu proudu LED páskem vzniká na pásku úbytek napětí, který narůstá se zvyšující se vzdáleností od místa napájení. To má za následek nižší účinnost LED diod a tím ubývání jasu. Přibližně platí, že:

  • při použití 12V LED pásku je max. délka bez viditelného úbytku svítivosti od místa napájení 5m
  • při použití 24V LED pásku je max. délka bez viditelného úbytku svítivosti od místa napájení 10m

Lze samozřejmě zapojit i delší LED pásek, ale úbytek svítivosti již bude viditelný. Řešením je napájet LED pásek na více místech, např. na obou koncích, ve třetinách nebo v polovině délky.

Dělitelnost LED pásku

Asi jediná velká výhoda 12V systému je v dělitelnosti LED pásků, tj. v délce jednotlivých modulů.

  • modul u 12V LED pásku obsahuje většinou 3 LED diody a jeho délka je přibližně poloviční než u 24V pásku
  • modul u 24V LED pásku obsahuje většinou 6 LED diod (někdy i 5 nebo 7) a jeho délka je přibližně dvojnásobná oproti 12V pásku

S lepší dělitelností LED pásků (kratšími moduly) lépe využijete prostor LED svítidla, kdy se s páskem dostanete lépe až do krajů. Nevzniknou tak temné neprosvícené kraje svítidla (LED profilu) v případě, že by 24V modul svítidlo již přesahoval a musel by se odstřihnout.

Proudové omezení LED ovladačů

Při ovládání LED pásku platí, že všechny ovladače i zesilovače jsou konstruované pro 12V i 24V. Mají však omezený procházející proud, například na 5A. To v praxi znamená:

  • při 12V dostaneme výkon řízeného signálu LED ovladače nebo signálu LED zesilovače pouze 60W (12V x 5A = 60W)
  • při 24V dostaneme výkon řízeného signálu LED ovladače nebo signálu LED zesilovače 120W (24V x 5A = 120W)

Pokud potřebujete mít za LED ovladačem dostupný vyšší výkon, použijte 24V instalaci. 

Zahřívání LED pásku

Velmi důležitý aspekt při provozu LED pásku je jeho zahřívání, kterým se zkracuje jeho životnost. I zde platí následující:

  • při 12V protéká při stejném příkonu LED pásku dvojnásobný proud než při 24V, LED pásek se tak více zahřívá (např. 120W / 12V = 10A)
  • při 24V protéká při stejném příkonu LED pásku poloviční proud než při 12V, LED pásek se tak méně zahřívá (např. 120W / 24V = 5A)

Zahřívání LED zdroje

LED zdroj pro 24V se méně zahřívá než stejný LED zdroj pro 12V. To může být výhodou při instalacích v podhledech či stropech, kde je často vyšší teplota a nemožnost větrání. 

Bezpečnost

12V i 24V jsou správnou volbou jedná-li se o bezpečné napětí, na rozdíl od použití LED pásku na 230V. LED pásek na 230V nedoporučujeme, jednak z důvodu bezpečnosti, tak z pohledu životnosti LED pásku (dochází k velkému zahřívání LED čipů). Stejně tak dělitelnost LED pásku na 230V je velmi omezená (zpravidla 0,5m až jeden 1m). 

Naše doporučení

Při rozhodování, zda použít 12V nebo 24V pro LED instalaci, se můžete řídit jednoduchým pravidlem. Pokud se jedná o malou a jednoduchou instalaci (krátké vzdálenosti mezi LED zdrojem a LED páskem, kratší délky LED pásků, instalace bez zesilovačů a více LED ovladačů) můžete použít 12V komponenty.

Pokud je LED instalace rozsáhlejší a složitější (delší vzdálenost mezi LED zdrojem a LED páskem, delší LED pásky, potřeba zesilovačů, zapojení řady různých ovladačů do obvodu) použijte 24V komponenty

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. Velmi rádi vám poradíme.

#zavolejte#