Jak zapojit LED pásek?

Pro kutily a začátečníky se zde pokusíme v základních bodech popsat, jak postupovat při zapojování LED pásku. Co to vlastně LED pásek je, jak s ním správně zacházet, aby jsme ho nezničili a samozřejmě zde popíšeme i základní práci s LED páskem, jako je zkracovaní LED pásků na požadovanou délku a spojování LED pásků. 

  • LED pásek
  • Manipulace s LED páskem
  • Zapojení LED pásku
  • Zkracování LED pásku
  • Spojování LED pásku
  • Zdroj pro LED pásek
  • Instalace LED pásku
  • Schéma zapojení LED pásku a zdroje

 

LED pásek

LED pásek není v podstatě nic jiného než pružný, velmi ohebný plošný spoj, na kterém jsou připevněny (připájeny) jednotlivé LED diody. Celý LED pásek je sestaven ze samostatných modulů s LED diodami (LED diody v modulu jsou mezi sebou propojeny sériově). Moduly s LED diodami jsou vzájemně mezi sebou propojeny paralelně. Proto při poruše jednoho modulu budou ostatní pracovat správně. Příkon LED pásku se standardně udává ve wattech na metr délky. 

Jakou svítivost LED pásku vybrat?

Pro osvětlení dekorativního typu doporučujeme svítivost od 4,8W do 12W, může se jednat o různé police a vitríny. Případně osvětlení schodiště. Pro osvětlení pracovních ploch, například v kuchyni nebo pracovně doporučujeme svítivost vyšší 18W - 30W. Pokud zvolíte LED pásek s vyšší svítivostí, doporučujeme ho nalepit do hliníkového LED profilu. Zajistíte tím lepší chlazení pásku a zvýšíte jeho životnost.

Druhy LED pásků, které nabízíme v našem e-shopu Lxf.cz,:

 

Manipulace s LED páskem

Pokud manipulujete s LED páskem, vždy musíte být opatrní a dbát na ochranu před elektrostatickým výbojem. Čipy LED diod jsou velmi náchylné na poškození statickou elektřinou. Na LED pásku neprovádějte žádné změny vyjma zkracování LED pásku a spojování LED pásku. LED pásek lze také mechanicky poškodit neopatrnou manipulací například překroucením. 

Zapojení LED pásku

Doporučujeme, aby jste před začátkem práce s LED páskem provedli kontrolu, že je LED pásek funkční. Je velmi nepříjemné pokud LED pásek nalepíte, napájíte a poté při rozsvícení zjistíte, že některý z modulů nefunguje. Čeká vás oprava, které jste se mohli hned na úvod instalace vyhnout. Také případnou reklamaci se vám bude řešit hůře. Pokud při připojení LED pásku otočíte polaritu napájení, LED pásek nebude svítit v horším ho poškodíte trvale (snížená životnost nebo svítivost). LED pásek nesmí být v žádné případě připojen na zdroj střídavého proudu/napětí. Tím by opět došlo k trvalému poškození. Pozor také na připojení LED pásku na 12V k 24V LED zdroji. 

Zkracování LED pásku

LED pásek je možné zkracovat na požadovanou délku, ale není možné aby jste LED pásek zkrátili kdekoliv. LED pásek je možné zkracovat po jednotlivých částech zvaných moduly. Délka modulu může být u každého LED pásku jiná, zpravidla jsou 2,5 - 10 cm dlouhé. Jednotlivé moduly jsou od sebe viditelně odděleny čárou (někdy i symbolem nůžek) a označením pólů +/-.

modul_led_rez

Spojování LED pásků

LED pásek je možné spojovat na požadovanou délku. Nejprve je potřeba kontakty obou LED pásků očistit, ale nikdy neprovádějte mechanické čistění spojů pomocí pilníku nebo jiných nevhodných nástrojů. Na očištění kontaktů použijte tekutinu, která je k tomu určená. Nepoužívejte žádnou agresivní tekutinu, jako je kyselina a jiné agresivní roztoky. Na očištěný povrch je možné nanést malou vrstvu cínové pájky. 

Zdroj pro LED pásek

LED pásek musí být napájen stejnosměrným napětím 12V nebo 24V (v závislosti na typu LED pásku). Nejvhodnějším typem zdroje jsou spínané stabilizované zdroje. Jak provést výpočet výkonu zdroje uvádíme podrobně v části "Výpočet síly zdroje". V případě použití delšího LED pásku, než je 5m, může docházet k úbytku napětí a nesouměrnému svícení pásku. Řešením je segmentace osvětlení na LED pásky ne delší než 5m.

Poznámka: Pro rozsáhlejší a složitější LED instalace doporučujeme použít 24V LED pásků a 24V zdrojů. Podrobnosti k této problematice jsou v části "Zapojení LED pásků 12V/24V" 

Instalace LED pásku

Aby jste mohli být s výsledkem vaší práce spokojeni je velmi důležitá také finální montáž LED pásku na určené místo. Vždy instalujte LED pásek na čistý a odmaštěný povrch. U LED pásků s vyšším výkonem (120 LED diod na metr a více) dochází k zahřívání LED pásku. K odvedení tohoto tepla je ideální použít hliníkové LED profily. Použitím LED profilu také zabráníte možnému mechanickému poškození LED pásku a celkově mu zvýšíte jeho živostnost. Při nalepování LED pásků do ohybů dodržujte doporučený poloměr ohybu (15mm - LED pásek bez silikonu, 25mm - LED pásek v silikonu). 

zapojení LED pásku

  • zapojení LED pásku s ovladačem

 

V případě jakýchkoliv dotazů jak správně postupovat při zapojení nebo instalaci LED pásků nás neváhejte kontaktovat. Velmi rádi vám poradíme, nebo instalaci rádi provedeme za vás.